welkom bij CULTUURBRUG TAMTAMGOGO

Diensten voor lokale verenigingen - interculturalisering en aanbodverbreding 

Artistieke workshop

Activiteiten voor kinderen, jongeren en vrouwen

Interculturele ontmoetings- en uitwisselingsprogramma’s voor verenigingen

Ontwikkelingssamenwerking Marokko/ Vrouwen Solidariteit Rif

 

 

In 2014 startten we met de steun van de stad Antwerpen een amandel en olijfoliecoöperatieve en een naaiatelier in Alhoceima. Via de aanplanting van amandel- en olijf bomen kunnen jonge werkzoekenden en vrouwen, op korte termijn bij ons aan de slag voor de aanplanting en verzorging van de plantage. Onze locale partner: Yusf Rif ( een groep verenigde plattelandsvrouwen ) produceert cactusolie en confituur. Tamtamgogo ondersteund deze vrouwen door op zoek te gaan naar een bredere afzetmarkt. Daarnaast organiseren we toegankelijke vormingsactiviteiten waar deze plattelandsvrouwen aan deelnemen.

Op lange termijn werken we aan de verhoging van het inkomen voor de lokale bevolking en beter toegang tot onderwijs en gezondheidzorg. Op korte termijn zetten we in op sensibiliseren en empowerment van de lokale bevolking. Hiervoor organiseren we vormingen rond agricultuur en infosessies rond gezondheidzorg en welzijn. Dit doen we i.s.m. onderwijsinstellingen en locale verenigingen. In het naaiatelier krijgen vrouwen en jonge meisjes wekelijks naailes.

In 2015 zetten we verder in op de productie van verkoopbare textielproducten i.s.m. de locale naaiatelier- begeleiders (naaisters ) en Belgische ontwerpers. Om dit project tot een succesverhaal te leiden werken we samen met Belgische, Duitse, Nederlandse en Marokkaanse partners. Sleutelbegrip voor ons project zijn: bruggen bouwen tussen de Marokkaanse gemeenschap in België en geïsoleerde, achtergestelde mensen Marokko.

Dit via empowerment en internationale expertise uitwisseling.

 

  

 

 

 

Twinning

activiteit in april 2014

WOE 30 APRIL 2014: DEBAT BREDER DRAAGVLAK IN DE MOSKEE VOOR EEN STERKER MAATSCHAPPELIJK PARTNER

                                  

Moskeëen worden de dag van vandaag, onder andere door de media, te vaak in een negatief daglicht geplaatst. De kansen die de moskee biedt om van het samenleven een dynamisch en aangename tijd te maken worden veel te weinig belicht.

 

Daarom dit debat. Wij vinden het belangrijk om vooroordelen over onze gemeenschap te doorbreken. Attaqwa wil als moskee meehelpen om van onze samenleving een plek te maken waarin iedereen zich thuis voelt. Ongeacht religie of afkomst