over CULTUURBRUG TAMTAMGOGO

Visie

 

Kerntaak is nationaal en internationaal te werken aan sociale inclusie.

We stimuleren interculturele ontmoeting als middel om maatschappelijke isolement en polarisering te doorbreken.

Hierbij verliezen we de maatschappelijke context niet uit het oog. 

Onze brede opvatting zorgt voor een ruime en onbevangen aanpak.

 

Op lokaal niveau organiseren we culturele sportieve en artistieke activiteiten voor kinderen – jongvolwassenen- en vrouwen.

Op interregionaal niveau werken we met verschillende partnerverenigingen binnen het maatschappelijk- en cultureel werkveld.

Op internationaal niveau werken we samen met Belgische en Marokkaanse verenigingen die actief zijn op vlak van ontwikkelingssamenwerking in Marokko.

 

Kort samengevat is onze visie:

 

Ontmoeting als motor om te werken aan participatiekansen voor morgen.

We vertrekken vanuit de leefwereld van de mensen en gaan structurele uitsluiting tegen. 

Proberen een antwoord te bieden aan mensen in een sociaal-isolement d.m.v het opzetten van laagdrempelige activiteiten.

 

Missie

 

Organiseren van  maatschappelijke- culturele- artistiek- en sportieve activiteiten

Samenwerking met partners op het werkveld om het aanbod te verbreden naar een diverse samenleving.

Methodiek innovatie en ontwikkeling

Ontwikkelingssamenwerking tussen België en Marokko.